Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Ong thep luon day dien steel conduit - gi conduit - ong ruot ga loi thep - imc steel conduit - emt steel conduitHiền 0917762008- SALES@CATVANLOI.COM-Ống luồn dây điện CATVANLOI, ống luồn dây điện chuẩn Mỹ EMT steel conduit (Electrical Metallic Tubing), ống luồn dây điện IMC conduit/ RSC conduit (Intermediate Metal Conduit- Rigid steel conduit), ống luồn dây điện chuẩn Nhật JISC8305 Loại E & C & G (White steel conduit), ống thép tráng kẽm luồn dây điện chuẩn Anh Quốc BS4568-BS31(Galvanized steel conduit)


Ống ruột gà lõi thép có bọc nhựa phi 20/D20-Water-proof Flexible Metallic Conduit (W.PFMC); Ống ruột gà lõi thép không bọc nhựa- Flexible Metallic Conduit (FMC); Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện có bọc nhựa dày- Liquidtight Flexible Metal Conduit (LFMC); Phụ kiện nối ống ruột gà lõi thép luồn dây điện-Flexible Conduit Connectors, Squeeze traight flexible connectors, Combination Flexible and IMC / EMT connectors.

Ống rut gà lõi thép luồn dây điện CVL-Ong ruot ga boc nhua phi 20/D20- Waterproof/Liquid tight Flexible Metallic Conduit


Ống luồn dây điện tiêu chuẩn Mỹ ANSI C80.1/UL6- Rigid Steel Conduit (RSC); Ống luồn dây điện tiêu chuẩn Anh BS4568 Class 3-BS4568 Class 3 White steel conduit; Ống thép luồn dây điện tiêu chuẩn Nhật Loại JIS C8305 Type E- JIS C 8305 Type E–White steel conduit; Phụ kiện ống luồn dây điện EMT / IMC/ BS4568/ JIS C8305- GI steel Conduit Accessories/ Steel conduit Fittings; Hộp thép âm tường đấu dây điện/ Electrical Steel box- Concrete box- Switch steel box – Electrical Junction box; Hộp nối ống luồn dây/ Conduit Outlet box- Rigid conduit body- Besa box; Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa KAIPHONE-Taiwan/CATVANLOI.VN -Water-proof Flexible Metallic Conduit (W.P FMC); Ống thép luồn dây điện mềm không bọc nhựa- Flexible Metallic Conduit (FMC); Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa dày- Liquidtight Flexible Metal Conduit (LFMC); Phụ kiện nối ống thép luồn dây điện mềm -Flexible Conduit ConnectorsPhòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699